Affischer offsettryck

Affischer offsettryckAffischer offsettryck

Affischer offsettryck

En affisch är tryck på ett papper som är avsett att fästas på en vägg eller vertikal yta. Affischer brukar ha både text och grafik. Affischer är utformade för att vara både iögonfallande och informativa. Affischer kan användas för många ändamål. De är ofta verktyg för annonsörer (särskilt av händelser, musik och film), demonstranter och andra grupper som försöker att kommunicera ett budskap. Affischer används också för reproduktioner av konstverk, särskilt kända verk, och har i allmänhet låg kostnad jämfört med originalkonst. Den moderna affischen skapades på 1840-talet och 1850-talet när den grafiska industrin gjorde massproduktion möjligt.
Offsettryck är en allmänt använd tryckteknik där den färgburna informationen är överförd från en tryckplåt till trycksakens material (normalt papper) via en gummiduksbeklädd cylinder ("offset", set off, vilket avser den indirekta tryckmetoden). När tekniken används i samband med den litografiska processen, vilken bygger på motsatsförhållandet mellan vatten och fett (hydrofila och hydrofoba ytor), blir resultatet en plan informationsbärare; plantryck, som får sina icke tryckande ytor begjutna med vatten som håller de icke tryckande ytorna fria från färg.
Affischen är en komposition av text och bild eller av bara text och då ofta med tydligt grafiskt uttryck. Dess funktion är att informera. Budskapet, vare sig det är ren information eller av mer övertygande reklamkaraktär, är en färskvara och starkt bundet till sin tid. Funktionen är alltså initialt att förmedla ett aktuellt budskap. Men med tiden kan samma affisch få en annan användning och dess funktion blir då stämningsskapande, estetiskt dekorativ. Affischen tillhör liksom andra publikationer av tillfällig karaktär den grupp som benämns efemärt material.

Affischer har i minst etthundrafemtio år varit en betydelsefull del av det informationsutbud som möter oss varje dag. Det kan handla om att sprida information som lockar till nöjen eller om vad som tilldrar sig i politiken. Det kan också handla försäljning av varor, där man övertygar om att smaken på en viss tesort är helt omöjlig att undvara. En bra affisch lyckas överföra ett avsett budskap på ganska kort tid vilket innebär att den med hjälp av ord och bild, först lockar och sedan omedelbart överför information till den förbipasserande betraktaren, vilken förhoppningsvis blir upplyst och/eller övertygad. Flera parametrar har betydelse för hur framgångsrik en affisch blir. Förutom tilltalet och därmed olika retoriska grepp måste affischen ha förmågan att visuellt attrahera. Formgivning med samspelet mellan textinnehåll, typografi och bilduttryck är affischens speciella särart och här sätter bara fantasin gräns. Men även placeringen i det offentliga rummet spelar roll för affischens framgång.Tekniska krav

 • Filformat: *.tif, *.eps, *.pdf,
 • Upplösning på rastrerade bilder: 300 dpi
 • Färgmodell: CMYK/ 8 bitar
 • Gör till ett lager (flatten)
 • Framsida och baksida ska vara i olika filer.
 • Om filerna är i formatet *.eps, *.pdf måste typsnitten vara omgjorda till kurvor.
 • Bilder ska inte vara länkade till filen utan vara inbäddade i filen.
 • Det ska inte vara några vita överskrifter på originalet
 • Maximalt färgdjup i svart färg är 190% (C-30, M-30, Y-30, K-100)
 • Typsnitt i svart ska enbart göras med svart (C-0. M-0, Y-0, K-100)
 • Om du sparar i *.tif använd bara LZW-kompression eller komprimera inte alls. Invänd ingen annan kompressionsmetod.
 • Om du gör originalet i Photoshop - spara i format *.tif, inte i *.pdf.
 
Lägg märke till:
 
 • Anpassa sidstorleken till Ert beställda format (+ 2mm skärsmån runtom).
 • Viktiga objekt ska inte placeras närmare än 5 mm från kanterna.
 • Efter du har sparat filen och eventuellt exporterat den, kontrollera filerna så att de stämmer överens med de tekniska krav som anges ovan. Det ska inte finnas några vita fält eller svarta ramar/linjer i filen.