Reklamblad/ Nyhetsbrev/ Flyers.<br>Från 50 st.

Reklamblad/ Nyhetsbrev/ Flyers.
Från 50 st.Reklamblad/ Nyhetsbrev/ Flyers.<br>Från 50 st.

Reklamblad/ Nyhetsbrev/ Flyers.
Från 50 st.

Flyer - en liten informativ broschyr som du kan få i ljusa, rika färger. Använd flygblad som en handout i reklam och marknadsföring. Ofta är flygblad är ett frikort, inbjudan eller inträdesbiljett till ett evenemang. Till skillnad från inbjudningar som vanligen är personliga, kan flygblad användas till alla.
Reklamblad - ett sätt att nå många snabbt. Det är viktigt att göra design av flygblad med hänsyn till den händelse som inträffat. Beroende på vad som annonseras och vilken målgrupp flygbladet har, kan flygbladet innehålla information om pris av produkter. Flygbladen är tillverkade i färg eller svartvitt, enkel- eller dubbelsidiga, på tjockt eller tunt papper. Flygbladen kan skäras till (skäras, falsas och häftas). Den geometriska formen av det vanligaste flygbladet är rektangulär, men kan vara vilken som helst.
Flygblad kan vara politisk propaganda eller informationslitteratur, ett pappersark med text och ibland med illustrationer. Flyers användes i revolutionära aktiviteter, politiska kampanjer under kriget.
Med utvecklingen av trycktekniken inom media och reklambranschen, började flygbladet dominera broschyrerna. I modern tryckning är reklambroschyr vanligt. Man använder storleken A4 (210x297 mm) eller andra format. Man kan också trycka ett häfte.
Flygblad används som reklamartikel. Distributionsmetoden är annorlunda: de delas ut på gatan, skickas per post.