Gratis leverans vid köp över 3000 kr

Förbereda filer inför tryck – En enkel guide

Tekniska krav för digitaltryck

VEKTORISERADE FILER (.AI, .EPS, .ID, .PDF)Vektoriserade filer innebär att allt innehåll har omvandlats till grafik. Man kan då förstora upp filen utan försämring i kvalitet. Tänk på följande när du sparar vektoriserade filer:

 • RASTRERADE FILER (.TIF, .PSD, .JPEG, .PNG, .GIF)
  1. Filerna ska alltid vara i format 1:1 – 72 dpi för Standard tryckkvalitet, 100-150 dpi för Hög tryckkvalitet. Storleken ska inte överstiga 400 mb.
  2. Gör allt till ett lager (flatten).
  3. När du är klar med originalet måste du göra om hela texten till kurvor eller rastrera dem. Vi kan inte ta emot filer som innehåller text som använder typpsnitt (inklusive typsnitt som du har bifogat dokumentet).
  4. Om storleken på bilden är större än 10 kvadratmeter så bör du höja upplösningen och minska bilden lika mycket då vissa program inte klarar av stora storlekar.
  5. Du ska inte lämna skärningspunkter eller vita fält i originalet.
  6. Använd bara färgskala CMYK. För att framställa originalet rekommenderar vi programmet Adobe Photoshop. När du konverterar filer till CMYK som skapats för RGB kan du få ett oväntat resultat. Det klara originalet kan du spara i TIFF-format (radera först alfamaskar och sökvägar) eller formatet PSD (inga samverkande lager). Om du skickar in filer med ändelsen .tif vill vi att du använder LZW-kompression när du sparar. Skicka inte okomprimerade filer, då detta kan försena din order.
  7. Den svarta färgen måste vara komposit. C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%. Profilen C-0%, M-0%, Y-0%, K-100 är felaktig och resulterar i blek svart eller möjligen mörkgrå.
  8. Om vi ska korrigera era färger ska du spara i formatet PSD och spara ”i lager”, för då kan vi om möjligt korrigera färgerna (rätt kanter, samt eventuella färger från företagets logotyper, etc). Vi vill att du rastrerar texten innan du sparar den. Detta beroende på att vi kanske inte har de typsnitt du använder. Högerklicka på texten i det aktuella lagret och välj ”rastrera”. Spara sedan densamma. Vi vill att du sparar samtliga arbetslager – du måste radera de lager som du inte använder samt sammanfoga (merge) bildlager som inte har lagts på varandra. Detta minskar storleken på din fil och underlättar för oss.
 • KOMBINERADE (PDF)Om det finns både rastrerade bilder och vektoriserad grafik som du vill spara i pdf-format ska du göra enligt respektive regler som angivits ovan. Rastrerade bilder ska sparas i upplösning 72-150 dpi beroende på tryck och vektoriserad grafik ska sparas i enlighet med instruktionerna ovan.
Gratis leverans

Gäller på alla köp över 3000kr

Personlig service

Vi erbjuder personlig kontakt med en av våra medarbetare

Hög kvalite

Vi strävar efter att erbjuda högsta kvalite till lägsta priset

Enkel och säker betalning

E-faktura / MasterCard / Visa